Timeprisen avhenger av sakens art og kompleksitet, og varierer fra kr. 1.200,- til kr. 1.400,- (pluss merverdiavgift). Timeprisen og øvrige betingelser avtales innledningsvis i saken.

 

Med unntak av svært korte oppdrag, utarbeides det en oppdragsbekreftelse der timeprisen og øvrige betingelser fremgår.

 

Ved tvister i tilknytning til eiendom har de fleste rettshjelpsdekning som inkluderer advokatbistand. Egenandelen pleier å være kr 4.000,- pluss 20 % av det overskytende.

 

Ved oppgjørsoppdrag i forbindelse med overdragelse av eiendommer gis det normalt tilbud basert både på timepris og fastpris.

 

Dersom vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt betales kun en egenandel.