Bistand til privatpersoner inkluderer det meste av privatrettslige problemstillinger, herunder:

 

- Arv og skifte.

- Boligrett og tvister og rettigheter ved fast eiendom, herunder feil og mangler ved kjøp av eiendom.

- Eiendomsmegling, oppgjørsoppdrag.

- Skilsmisser og skifteoppgjør ved samboerbrudd.

- Generelle avtaler og kontrakter

- Erstatningsrett