Bistand til næringsdrivende inkluderer det meste av juridiske problemstillinger som berører små- og mellomstore bedrifter. Dette inkluderer følgende:

 

- Strategisk bistand ved etablering av virksomheter.

- Aksjonæravtaler, vedtekter og utforming av selskapsbeslutninger.

- Egenkapitaltransaksjoner (fusjon/fisjon/kapitalendringer).

- Bistand til forhandlinger, avtaleutarbeiding samt det økonomiske oppgjøret ved kjøp og salg av virksomheter.

- Ulike samarbeidsavtaler, herunder franchiseavtaler, agenturavtaler m.v.

- Generelle avtaler og kontrakter.

- Pengekrav og inndrivelse.

- Arbeidsrettslige spørsmål, herunder oppsigelser og avskjedigelser.

- Fast eiendoms rettsforhold, herunder leiekontrakter, rettigheter og tvister ved fast eiendom.

- Kjøp og salg av fast eiendom.

- Bygg- og entrepriserett